Niezabezpieczony port ADB umożliwia atak na wiele urządzeń z Androidem 2018-06-21


Dużej liczbie urządzeń z Androidem grożą ataki po tym, jak zostaną dostarczone użytkownikom z niezabezpieczonym portem 5555, którego używa ADB.

Skomentuj!