53,3 mln kart SIM na koniec 2017 r. Liderem Play, najwięcej użytkowników stracił Plus 2018-06-29

W segmencie telefonii mobilnej utrzymuje się trend zmniejszania się ogólnej liczby kart SIM. W 2017 r. było ich 53,3 mln (o 2,2 mln mniej niż w 2016 r.), a poziom nasycenia rynku wyniósł 138,6% (o 5,6 pkt. proc. mniej niż w 2016 r.). Spadły też przychody tego segmentu – były najniższe w ostatnich latach i charakteryzowały się najwyższą dynamiką spadku. Kluczowe było tu wprowadzenie zasady “Roam Like At Home”, co wpłynęło na obniżenie cen usług w roamingu – wynika z raportu UKE.

Skomentuj!