Przelewy za pośrednictwem Google Pay? Już niedługo w jednej aplikacji! 2018-07-01


Na początku 2018 Google wprowadziło szereg zmian w swoich usługach mobilnych płatności. Zmieniły się nie tylko nazwy, ale założeniem powyższych zmian była integracja i uspójnienie usług (na wzór Apple Pay?). Dotychczasowe aplikacje Android Pay, Google Wallet i Pay with Google zastąpiono usługą Google Pay (chociaż portfel Google obsługiwany jest za pomocą odrębnej aplikacji). Można się trochę pogubić, ale idą zmiany na lepsze.

Skomentuj!