Play zastrzegł kolor fioletowy, ma na niego wyłączność w branży telekomunikacyjnej 2018-07-18

Operator sieci Play uzyskał w Urzędzie Patentowym wyłączne prawo w ramach sektora telekomunikacyjnego do posługiwania się barwą fioletową. Sieć Play ma fioletowe logo od początku działalności.

Skomentuj!