Showmax w ofercie Vectry 2018-08-01


Vectra jest pierwszym krajowym operatorem kablowym, który wprowadza Showmax do swojej oferty.

Skomentuj!