Orange Polska podpisała umowę z Ineą na dostarczenie internetu światłowodowego 2018-08-08

Grupa Inea oraz Orange Polska podpisały umowę na hurtowy dostęp infrastruktury kablowej sieci światłowodowej. Tym samym współpraca umożliwi dostarczenie internetu do 40 tys. gospodarstw domowych, a docelowo: do 150 tys. gospodarstw w Wielkopolsce.

Skomentuj!