Technicy Orange wynagrodzą spóźnienia 2018-08-23


Klienci pomarańczowej sieci, którzy będą czekać na naprawę uszkodzeń linii telefonicznej dłużej niż 8 dni, mogą liczyć na upominek od operatora.

Skomentuj!