CD Projekt z niemal 170 mln przychodów za pierwsze półrocze br. 2018-08-29

Grupa kapitałowa CD Projekt w pierwszym półroczu br. osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 168,4 mln zł. Zysk netto spółki wyniósł zaś 52,43 mln zł.

Skomentuj!