Apple z patentem na funkcję Always-On w Apple Watch 2018-09-04


Brak funkcji Always-On, czyli ciągłego wyświetlania godziny na ekranie, to jedna z największych wad Apple Watcha. Nowy patent może to zmienić.

Skomentuj!