Poczta Polska: zgodnie z nową strategią Zarząd ograniczy przewidywaną skalę zwolnień pracowników 2021-02-09

Nie znaleźliśmy filmów

Poczta Polska rozpoczęła procedurę zmierzającą do redukcji zatrudnienia o nie więcej niż 2 tys. osób. Plan ograniczenia liczby etatów zawarty w dotychczas obowiązującej Strategii Poczty Polskiej, zakładał cięcia na poziomie kilkunastu tysięcy miejsc pracy. Strategia ta przyjęta była w styczniu ubiegłego roku, jeszcze przed epidemią. Dzięki działaniom zaradczym podjętym w 2020 r., w tym realizacji PDO, możliwe jest znaczne zmniejszenie liczby osób, które mogą być objęte zwolnieniami grupowymi.

Artykuł Poczta Polska: zgodnie z nową strategią Zarząd ograniczy przewidywaną skalę zwolnień pracowników pochodzi z serwisu Portal telekomunikacyjny Telix.pl.

Nie można komentować.